نام: غلامرضا
نام خانوادگی: دوست محمدی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: شاهرخ
نام خانوادگی: آزاده
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: عظیم
نام خانوادگی: امیدیان
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مهدی
نام خانوادگی: بای
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمد رضا
نام خانوادگی: بهرامی نسب
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: علیرضا
نام خانوادگی: تقوی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سید مهدی
نام خانوادگی: حسینی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: جمشید
نام خانوادگی: حیدریان
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: علیرضا
نام خانوادگی: خورسندی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمد
نام خانوادگی: دهشت
سمت: دبیر علوم تجربی
نام: ابراهیم
نام خانوادگی: دیابی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: ابراهیم
نام خانوادگی: رهایی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: هابیل
نام خانوادگی: صالحی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: اصغر
نام خانوادگی: عرب اسدی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمود رضا
نام خانوادگی: قدیر
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمود
نام خانوادگی: محسن پور
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: علیرضا
نام خانوادگی: مرادی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: ابوالقاسم
نام خانوادگی: معافی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: علی
نام خانوادگی: مهدی نژاد
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: علی محمد
نام خانوادگی: همتی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: نصراله
نام خانوادگی: وفایی نژاد
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: رضا
نام خانوادگی: ولایتی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: علی
نام خانوادگی: پهلوان
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمود رضا
نام خانوادگی: یحیایی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

دبیرستان دوره اول رفاه
02333448399
خیابان بلوار آزادی
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه فرهیختگان جوان می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.