اخبار و رویدادها


آغاز پیش ثبت نام سال تحصیلی 1400-1399
درج شده در تاریخ 1399/02/15 توسط محمودی.

 

پیش ثبت نام مدارس رفاه آغاز شد.

 

متقاضیان جهت ثبت نام به وبلاگ مجتمع آموزشی رفاه به آدرس

 

 http://refahedu.blogfa.com

مراجعه نمایند.