اخبار و رویدادها


برنامه کلاس های تقویتی دبیرستان دوره اول رفاه
درج شده در تاریخ 1398/09/05 توسط محمودی.

 

باسمه تعالی

برنامه کلاس های تقویتی دبیرستان دوره اول رفاه

 

 

روز

پایه

یکشنبه

سه شنبه

17/30 - 16

19 17/30

17/30 - 16

19 17/30

هفتم

------

------

ریاضی

علوم تجربی

هشتم

زبان انگلیسی

ادبیات فارسی

علوم تجربی

ریاضی

نهم

------

ادبیات فارسی

عربی

علوم تجربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلاس تقویتی ریاضی پایه نهم در روزهای پنج شنبه طبق تاریخ های زیر برگزار می شود :

 

98/9/7   -   98/9/21   -   98/10/5